This job advert has expired

Swyddog Iechyd a Llesiant

Swyddog Iechyd a Llesiant

Overview:

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Er mwyn adeiladu ar y  sail gref o gefnogi iechyd a lles staff a osodwyd yn ystod y pandemig, a roi strwythur mwy ffurfiol i’r gefnogaeth honno, buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliad Rhyl City Strategy (RCS), i ddatblygu cynllun a pholisi iechyd a lles ar gyfer ein staff. Rydym yn chwilio am berson i arwain ar ddatblygu a gweithredu’r  cynllun llesiant.  Bydd y prosiect yn cefnogi Mudiad Meithrin i addasu wrth ymateb i gefnogi’r gweithlu wedi pandemig COVID-19. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol.

 

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Mudiad Meithrin
Salary: MM15 – MM20 £21,453 - £25,017 (pro rata)
Closing Date: 08/12/2022
Closing Time: 23:30:00
Contact Name: Helen Williams, Pennaeth Hyfforddiant, Dysgu a Datblygu
Phone: 01970 639639
Location: Location details can be found in the description
Description:

Gweler y swydd ddisgrifiad 

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Downloads / Forms and useful documents:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

Ffurflen Monitro

Buddion Staff

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Swyddog Datblygu Cymunedol

Cydlynydd Artistig

Translator