This job advert has expired

Swyddog Gweinyddol a Marchnata

Swyddog Gweinyddol a Marchnata

Overview:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ag un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Ceredigion! Mae C.Ff.I Ceredigion am benodi person brwdfrydig i fod yn Swyddog Gweinyddol a Marchnata, yn gyfrifol am gefnogi’r Trefnydd wrth baratoi darpariaeth eang o weithgareddau i aelodau’r mudiad a sicrhau datblygiad y Sir.

Employers Name: C.Ff.I Ceredigion
Salary: £19,264
Closing Date: 02/10/2022
Closing Time: 23:59:00
Contact Name: Mererid Jones, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli a Chyllid
Phone: 07971521911
Location: Location details can be found in the description
Description:

C.Ff.I Ceredigion  

SWYDDOG GWEINYDDOL A MARCHNATA 

Cyflog: £19,264

Gradd: 4 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ag un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Ceredigion! Mae C.Ff.I Ceredigion am benodi person brwdfrydig i fod yn Swyddog Gweinyddol a Marchnata, yn gyfrifol am gefnogi’r Trefnydd wrth baratoi darpariaeth eang o weithgareddau i aelodau’r mudiad a sicrhau datblygiad y Sir.  

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: hanner nos,  2 Hydref 2022  

Dyddiad cyfweld: 6 Hydref 2022       

Downloads / Forms and useful documents:

Disgrifiad Swydd

More

SEE ALL

Swyddog Cyllid

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia (x 3 swydd)