This job advert has expired

Swyddog Gofal Plant

Swyddog Gofal Plant

Overview:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, cymwys a threfnus ar gyfer y swydd cydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd.

 

 

Employers Name: Menter Caerdydd
Salary: £23,481 - £27,222
Closing Date: 29/05/2023
Closing Time: 12:00:00
Contact Name: Heulyn Rees
Phone: 02920689888
Location: Location details can be found in the description
Description:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, cymwys a threfnus ar gyfer y swydd cydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd.

Lleolir y swydd ar hyn o bryd yn rhannol o gartref ac o swyddfa Menter Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd.

Cyflog:

£23,481 i £27,222 (dyfarniad cyflog i ddod)

(yn ddibynnol ar brofiad)

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos

(ystyrir ceisiadau i weithio’n rhan amser)

Additional Information:

Use the documents below to apply for the job advert

Downloads / Forms and useful documents:

Disgrifiad Swydd - Swyddog Gofal

Ffurflen Gais

More

SEE ALL

Uwch Gyfieithydd a Chyfieithydd ar y Pryd

Welsh Translator

Swyddog Ti a Fi Mynwy