This job advert has expired

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Overview:

Rydyn ni'n chwilio am Reolwr Marchnata a Chyfathrebu i ymuno â'r tîm

Cyfle i arwain ar holl elfennau marchnata a chyfathrebu’r Eisteddfod, gan gynnwys ein platfformau digidol a’n gwefan, gan gynnwys ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, llunio a gweithredu ein strategaethau cyfathrebu lleol a chenedlaethol, y wasg a’r cyfryngau, hysbysebu, creu copi mewn print ac ar-lein, a llawer mwy.  

 

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Salary: £34,250 - £36,352
Closing Date: 08/02/2023
Closing Time: 23:30:00
Contact Name: Betsan Moses
Phone: 0845 4090 300
Location: Cardiff Office | Llanybydder or working from home
Description:

RHEOLWR MARCHNATA A CHYFATHREBU

Atebol i: Cyfarwyddwr Strategol yr Eisteddfod

DISGRIFIAD SWYDD

Prif Ddyletswyddau

- Llunio a gweithredu strategaethau cyfathrebu a marchnata’r Eisteddfod yn ganolog ac ar gyfer pob Eisteddfod unigol.
- Rheoli, hybu a pharatoi arweinyddiaeth greadigol gan ddatblygu adnoddau a systemau i hybu gweithgareddau, a monitro, datblygu a chodi proffil yr Eisteddfod yn y wasg a’r cyfryngau.
- Comisiynu a rheoli ymchwil yn ôl yr angen a chreu, coladu a llunio arolygon er mwyn paratoi gwybodaeth ystadegol i hysbysu penderfyniadau’r Tîm Rheoli a’r Bwrdd.
- Rheoli prosesau ymgyrchoedd hysbysebu’r Eisteddfod ynghyd â hybu ac amddiffyn y brand a’r ddelwedd gorfforaethol drwy reoli enw da'r Eisteddfod yn gyhoeddus.
- Monitro ffynonellau gwybodaeth a gynhyrchir gan sefydliadau allanol perthnasol a chynghori'r Tîm Rheoli a’r Bwrdd ar ymateb corfforaethol.
- Cyfathrebu gwybodaeth gorfforaethol berthnasol yn rheolaidd i gyd-weithwyr.
- Arwain ar greu a chyhoeddi llenyddiaeth swyddogol yr Eisteddfod mewn print ac ar-lein.
- Rheoli sianelau cyfryngau cymdeithasol yr Eisteddfod.
- Cynllunio a gweithredu anghenion cyhoeddusrwydd noddwyr.
- Rheoli, datblygu a diweddaru gwefan a phlatfformau digidol yr Eisteddfod, gan gynnwys paratoi a golygu clipiau fideo drwy gydol y flwyddyn.
- Paratoi cylchlythyrau electronig ar gyfer ymgysylltu gwleidyddol, a chadw mewn cysylltiad gydag ymwelwyr a chwsmeriaid.

Math o gytundeb: Parhaol

Cyflog: £34,250 - £36,352. Penodir ar waelod y raddfa.

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2023

Cyfweliadau: 16 / 17 Chwefror (lleoliad i’w gadarnhau).

Sut i ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd at swyddi@eisteddfod.cymru.  Mae croeso i chi gysylltu â gwenllian@eisteddfod.cymru i drefnu sgwrs anffurfiol cyn y dyddiad cau.

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Use the contact information above to contact us for more information

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Cyfreithiwr

Chief Executive Officer

Vice-Chair