This job advert has expired

Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Overview:

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i reoli’r tîm Addysg Bellach a Phrentisiaethau a rheoli’r prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr er mwyn gweithredu’r strategaeth ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr’.

Employers Name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Salary: £44,737 – £51,805
Closing Date: 11/10/2022
Closing Time: 14:00:00
Contact Name: Dr Lowri Morgans
Location: Location details can be found in the description
Description:

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i reoli’r tîm Addysg Bellach a Phrentisiaethau a rheoli’r prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr er mwyn gweithredu’r strategaeth ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr’.

Byddwch yn rheoli’r gwaith o ddatblygu’r sectorau addysg bellach a phrentisiaethau fel ran o waith cynllunio academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y colegau addysg bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau a phrofiad o reoli tîm a phrosiectau amrywiol.

Additional Information:

Additional job information can be found below

Use the documents below to apply for the job advert

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Manyleb Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Ffurflen Gais

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

More

SEE ALL

Ymddiriedolwyr

Tiwtor Dysgu Cymraeg Caerdydd

Community Education Coordinator