This job advert has expired

Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Overview:

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i reoli’r tîm Addysg Bellach a Phrentisiaethau a rheoli’r prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr er mwyn gweithredu’r strategaeth ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr’.

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Salary: £44,737 – £51,805
Closing Date: 11/10/2022
Closing Time: 14:00:00
Contact Name: Dr Lowri Morgans
Location: Location details can be found in the description
Description:

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i reoli’r tîm Addysg Bellach a Phrentisiaethau a rheoli’r prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr er mwyn gweithredu’r strategaeth ‘Tuag at Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr’.

Byddwch yn rheoli’r gwaith o ddatblygu’r sectorau addysg bellach a phrentisiaethau fel ran o waith cynllunio academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y colegau addysg bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau a phrofiad o reoli tîm a phrosiectau amrywiol.

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Additional job information can be found below

Use the documents below to apply for the job advert

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Manyleb Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)

Ffurflen Gais

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Community Energy Officer

Information Officer – Contact Centre

Floating Support Workers x 3