This job advert has expired

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon, Lefel 2

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon, Lefel 2

Overview:

Teitl y Swydd:

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon – Caerffili

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon – Caerdydd

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon – Caerfyrddin

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon – Gwynedd ac Ynys Mon (2 swydd)                 

Math o gontract: 13 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Prentis Blwyddyn 1 (£12,394 y flwyddyn)

Lleoliad: Gweler uchod ac yn y swydd ddisgrifiad

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Urdd Gobaith Cymru
Salary: £12,394 y flwyddyn
Closing Date: 03/05/2024
Closing Time: 23:30:00
Contact Name: Catrin Davis
Location: Location details can be found in the description
Description:

Prif bwrpas y swydd:

Cyfle i unigolyn gyda diddordeb mewn chwaraeon i ymgymryd â phrentisiaeth o fewn Adran Chwaraeon yr Urdd.

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922 wedi cynnig profiadau gwerthfawr i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru drwy feysydd Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol, Rhyngwladol a Gwirfoddol.

Rydym wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Dyma felly ddatgan ein huchelgais i barhau i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith a’r bobl ifanc Cymru. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc ein gwlad, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc o gefndiroedd amrywiol mewn gweithgaredd  chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y swydd hefyd yn hybu amrywiaeth a chynhwysiant drwy weithio’n agos gyda’r Swyddog Datblygu Chwaraeon, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis sef Pennaeth Prentisiaethau ar catrindavis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais Prentisiaethau’r Urdd ar e-bost at prentisiaeth@urdd.org

 

Dyddiad Cau: 03/05/24

Dyddiad Cyfweld: w/c 13/05/24

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol. 

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Additional job information can be found below

Use the documents below to apply for the job advert

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Ffurflen cyfle cyfartal

Ffurflen gais

Disgrifiad swydd

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Head of Technology, Change and Innovation

Helpline Advisor Advocate

Crëwr Adnoddau a Chynnwys