This job advert has expired

Prawf-ddarllenydd a Chyfieithydd

Prawf-ddarllenydd a Chyfieithydd

Overview:

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol. 

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn Bywydau Bob Dydd.

Employers Name: Atebol
Salary: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn. Pecyn atyniadol.
Closing Date: 11/03/2024
Closing Time: 09:00:00
Contact Name: Sion Saunders-Jones
Location: Location details can be found in the description
Description:

Prawf-ddarllen cyfieithiadau gan gyfieithwyr mewnol ac allanol (o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg), gan sicrhau cywirdeb, arddull a chywair iaith addas. Cyfieithu yn ôl yr angen. Bydd natur y cyfieithiadau’n amrywio o rai technegol i greadigol, o rai ffurfiol i anffurfiol.  

Darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n Cleientiaid, gyda’r pwyslais ar ansawdd.  

Am fwy o fanylion cysylltwch â sion@atebol.com.

Additional Information:

Use the contact information above to contact us for more information

Video:

More

SEE ALL

Climate Change Professional Trainee   

Swyddog Cymunedol Ceredigion

Senior Policy Leader - Finance