This job advert has expired

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Overview:

Ydych chi’n angerddol ynghylch pŵer trawsnewidiol darllen? Allwch chi helpu i greu rhaglenni a llyfrau sy’n ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen?

Employers Name: Cyngor Llyfrau Cymru
Salary: £41,591– £45,648 pro rata
Closing Date: 06/06/2022
Closing Time: 11:55:00
Contact Name: Menai Williams
Location: Castell Brychan / neu weithio o gartref, gyda’r gallu i deithio’n achlysurol i swyddfeydd y Cyngor Llyfrau
Description:

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Ydych chi’n angerddol ynghylch pŵer trawsnewidiol darllen? Allwch chi helpu i greu rhaglenni a llyfrau sy’n ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen?

Os mai ‘ie’ yw’r ateb ac os oes gennych gefndir ym maes addysg neu brofiad ym maes llenyddiaeth plant a’ch bod yn chwilio am her newydd, ymunwch â ni yng Nghyngor Llyfrau Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi Pennaeth newydd ar gyfer ein Hadran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen a fydd yn gweithio’n agos gyda chyd-weithwyr yn Llywodraeth Cymru, ysgolion a phartneriaid eraill sy’n gweithredu yn y maes hwn. Bydd gennych y creadigrwydd a’r egni i droi syniadau’n rhaglenni ac ysbrydoli cyllidwyr i fuddsoddi mewn ystod eang o weithgareddau sy’n cefnogi ein gweledigaeth –Cymru: Cenedl o Ddarllenwyr. Byddwch yn arwain tîm o dri gan ddarparu nifer o weithgareddau hyrwyddo darllen, gan gynnwys rhaglenni cenedlaethol fel Diwrnod y Llyfr a Sialens Ddarllen yr Haf.

Fel aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli, mae’r rôl datblygu strategol hon yn adrodd i’r Prif Weithredwr. Mae’r lleoliad yn hyblyg ond bydd gofyn treulio o leiaf 8 diwrnod y mis yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth. Rydym yn chwilio am siaradwr Cymraeg hyderus ac yn hapus i gefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus i ddatblygu ei sgiliau Cymraeg ymhellach yn y gwaith.

Os yw’r rôl hon yn swnio’n addas i chi, mae rhagor o fanylion ar www.llyfrau.cymru neu drwy ebsotio menai.williams@llyfrau.cymru

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2022

Downloads / Forms and useful documents:

Swydd Ddisgrifiad

More

SEE ALL

Housing Schemes Communications Officer – Housing and Property

Translator – SERVICE Corporate Support

Liaison Officer