This job advert has expired

Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyfforddiant

Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyfforddiant

Overview:

Cyfatebol sy'n gyfrifol am isdeitlo'r rhan helaeth o raglenni S4C, yn ogystal â gwaith isdeitlo tu hwnt i hynny, mae'r tîm yn tyfu. Rydym yn chwilio am isdeitlydd (neu dan hyfforddiant) i ymuno â'r tïm o baratoi isdeitlau Cymraeg a Saesneg. 

Employers Name: Atebol
Salary: Yn ddibynnol ar brofiad
Closing Date: 29/02/2024
Closing Time: 21:00:00
Contact Name: Owain Saunders-Jones
Location: I’w drafod. Swyddfa yn Aberystwyth, Caerdydd a Chaerfyrddin. Mae polisi gweithio hybrid ar gael gan y cwmni.
Description:

Fel rhan o’r swydd byddwch yn paratoi isdeitlau ar gyfer amrywiaeth eang o raglenni S4C fel Cefn Gwlad, Sgorio a Pobol y Cwm. Byddwch yn gweithio ar raglenni sy'n cyrraedd ymhell o flaen y dyddiad darlledu, rhaglenni sy'n cyrraedd yn agos at y dyddiad darlledu a rhaglenni byw. Mae hyblygrwydd a'r gallu i weithio fel rhan o dîm yn hanfodol. 
 
Byddai profiad o isdeitlo yn ddelfrydol, ond darperir hyfforddiant llawn ar bob agwedd o’r swydd (felly ddim yn anghenraid, felly ni ddylid oedi cyn cysylltu!). 
 
Yn amlwg mae llygad am fanylder a sgiliau ieithyddol Cymraeg a Saesneg o safon uchel yn bwysig iawn i’r swydd. Yn ogystal, mae angen gallu gweithio yn gywir o dan bwysau amserlen dynn ar adegau. Ydych chi'n frwdfrydig? 
Rydym yn barod i ystyried hyblygrwydd o ran y math o gytundeb a pherthynas. 
 
Cysylltwch os am sgwrs anffurfiol a rhagor o wybodaeth. 
 
owain@cyfatebol.com 

Additional Information:

Use the contact information above to contact us for more information

Video:

More

SEE ALL

Graduate Trainee Investigation Officer (Fluent Welsh Speaker)

Swyddog Cydlynu Gwirfoddolwyr

Community Creative Programmer