This job advert has expired

Golygydd Llyfrau Cymraeg

Golygydd Llyfrau Cymraeg

Overview:

Swydd: GOLYGYDD LLYFRAU CYMRAEG

Y prif orchwyl fydd llywio nifer penodol o lyfrau Cymraeg Y Lolfa i oedolion drwy’r wasg gan olygu’r llyfrau yn greadigol ac ymgymryd â phob gwaith cysylltiol. Yn ogystal â chydweithio â golygyddion eraill Y Lolfa bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio gydag adran olygyddol y Cyngor Llyfrau ar rai teitlau. 

Bydd y Golygydd yn un o’n tîm golygyddol o chwech. Bydd yn atebol i Lefi Gruffudd, Pennaeth Cyhoeddi Y Lolfa. Mae hon yn swydd lawn amser ond rydym yn hapus i ystyried ymgeiswyr sydd am weithio yn rhan amser.  Rydym hefyd yn barod i ystyried penodi rhywun o dan hyfforddiant, sydd gyda’r sgiliau perthnasol ond heb brofiad penodol o weithio yn y maes llyfrau.

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Y Lolfa Cyf
Salary: Cystadleuol
Closing Date: 18/03/2024
Closing Time: 00:00:00
Contact Name: Garmon Gruffudd
Phone: 01970831902
Location: Talybont, Caernarfon neu/a gweithio gartref
Description:

Dyletswyddau

Mae’r cyfrifoldebau yn cynnwys gwneud y gwaith canlynol ar nifer penodol o deitlau Cymraeg Y Lolfa i oedolion. 

·         Rheoli a llywio llyfrau trwy’r wasg.

·         Sicrhau bod y testun yn gyflawn, yn glir, yn gywir ac yn gyson; ei fod yn cyfateb i ofynion y cytundeb, a’i fod yn cydymffurfio ag arddull y tŷ.

·         Cydweithio gyda’r awdur er mwyn mireinio’r arddull, cywiro camgymeriadau ffeithiol a chyfeiriadau gwallus/absennol, cwtogi lle bo angen a gwella’r strwythur.

·         Trefnu’r dalennau rhagarweiniol (teitl, awdur, nodyn hawlfraint, ISBN, tudalen gynnwys, cydnabyddiaethau, rhagair, etc.) a’r dalennau terfynol (atodiadau, llyfryddiaeth, mynegai, etc.)

·         Cyd-gysylltu gyda’r awdur, adrannau’r Lolfa a’r Cyngor Llyfrau.

·         Trefnu testun y clawr (yn cynnwys y broliant). 

·         Paratoi datganiadau i’r wasg a gwybodaeth hyrwyddo i’r adran farchnata.

·         Chwilio am luniau a sicrhau caniatâd. 

·         Darllen a deall cywiriadau golygyddion copi a’u gosod i mewn ar y sgrin gan ddefnyddio Word a rhaglenni tudalennu fel InDesign. (Rhoddir hyfforddiant).  

·         Trefnu golygu testunol a phrawfddarllen allanol pan fo’r angen yn codi. 

·         Comisiynu gwaith celf a chynllun y clawr; comisiynu neu ddewis dylunwaith ar gyfer corff y llyfr.

·         Cynnig syniadau ar gyfer cyfrolau a thrafod syniadau mewn cyfarfodydd golygyddol.

·         Derbyn ymholiadau, syniadau a chynhigion cyhoeddi, mynegi barn arnynt a sicrhau eu bod yn cael eu prosesu.

·         Paratoi deunydd gwybodaeth a marchnata am lyfrau ar wefannau mewnol ac allanol.

·         Gwneud gwaith gweinyddol amrywiol cysylltiedig.

·         Cyflawni tasgau eraill rhesymol yn ôl y galw.

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Additional job information can be found below

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Golygydd Llyfrau Cymraeg we

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Ail Hysbyseb - Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Schools Coordinator - South Wales / South West Wales

Athro Teithiol Trochi - Cyfnod Penodol