This job advert has expired

Gofalwr/Wraig 

Gofalwr/Wraig 

Overview:

Ymgymryd â gwaith diogelwch, glanhau, cludo offer a chyflawni dyletswyddau priodol eraill yn ôl cais y Rheolwr Gwasanaethau Gofal. Bydd ef/hi yn gweithio fel rhan o dîm bychan, prysur yn Adran Ystadau a Gwasanaethau Atodol. 

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: National Library of Wales
Salary: £20,800 (tâl sifft a goramser yn ychwanegol)
Closing Date: 14/07/2022
Closing Time: 11:00:00
Contact Name: Adran Adnoddau Dynol
Location: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, Wales, SY23 3BU
Description:

Pwrpas: Ymgymryd â gwaith diogelwch, glanhau, cludo offer a chyflawni dyletswyddau priodol eraill yn ôl cais y Rheolwr Gwasanaethau Gofal. Bydd ef/hi yn gweithio fel rhan o dîm bychan, prysur yn Adran Ystadau a Gwasanaethau Atodol. 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell.  Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

Gofalwr/Wraig 

Band 1: £20,800 (tâl sifft a goramser yn ychwanegol)

Swyddi parhaol 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 11.00 o’r gloch  14 Gorffennaf 2022

Dyddiad cyfweliadau:  I’w cadarnhau

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Video:
* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Swyddog Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)

Athro Saesneg (x 2 swydd)

Swyddog Datblygu