This job advert has expired

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd

Overview:

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Urdd Gobaith Cymru
Salary: Gweithredol 7 - £37, 519 - £42,404 y flwyddyn
Closing Date: 27/11/2022
Closing Time: 12:00:00
Contact Name: Ceren Roberts
Location: Location details can be found in the description
Description:

Teitl y Swydd: Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd 

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 7 - £37, 519 - £42,404 y flwyddyn 

Lleoliad: Gwersyll Caerdydd 

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.  

Ymysg bwrlwm ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts (Cyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd) ar cerenroberts@urdd.org 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 27 Tachwedd 2022

Dyddiad Cyfweld – i’w gadarnhau

 

 

 


 

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Additional job information can be found below

Use the documents below to apply for the job advert

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Tiwtor /Asesydd Cynllun Ysgolion De Ddwyrain hyd at 31/08/25

Contact Handling Support

Pennaeth Saesneg