This job advert has expired

Digital Communications Assistant

Digital Communications Assistant

Overview:

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r Tîm Cyfathrebu i ddarparu ystod eang o gyfathrebiadau digidol integredig fel y gall Barcud hysbysu, ysbrydoli, cynnwys a dylanwadu ar ei denantiaid a chynulleidfaoedd allweddol. Bydd y rôl yn cefnogi’r tîm i gynllunio a chynhyrchu cynnwys ar draws sianeli digidol sy’n eiddo i Barcud a pharhau i godi ei broffil trwy gyfryngau ysbrydoledig, dyfeisgar a chreadigol.

Employers Name: Barcud Cyf
Salary: £19,020.15 - £20,994.69
Closing Date: 15/12/2022
Closing Time: 12:00:00
Contact Name: Adran Adnoddau Dynol
Phone: 0300 111 3030
Location: Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Lampeter, Ceredigion, Wales, SA48 7HH
Description:

• Datblygu, gweithredu a gwerthuso cyfathrebiadau digidol sy'n galluogi Barcud i ymgysylltu â'n cynulleidfaoedd allweddol am ein gwasanaethau.
• Darganfod a chreu cynnwys cyfoethog o safon ar gyfer sianeli digidol Barcud e.e. gwefan, cyfryngau cymdeithasol, e-farchnata, blog, mewnrwyd ac ati.
• Ymgysylltu â chynulleidfaoedd a datblygu perthnasoedd â nhw ar-lein, gan sbarduno trafodaeth am faterion yn ymwneud â'r sector Tai ac ymgysylltu â thenantiaid, rhanddeiliaid a chymorth a chydweithwyr.
• Monitro cyfathrebiadau digidol Barcud yn unol â pholisïau a gweithdrefnau y cytunwyd arnynt. Cynhyrchu dadansoddeg fisol i asesu effeithiolrwydd cynnwys a weithredwyd.
• Darparu cefnogaeth olygyddol a marchnata digidol i adrannau eraill Barcud.
• Nodi tueddiadau a mewnwelediadau, gwerthuso technolegau sy'n dod i'r amlwg, a gwneud y gorau o berfformiad presenoldeb digidol Barcud. .
• Diweddaru a lanlwytho cynnwys i'n gwefan Wordpress.

Additional Information:

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Hysbyseb/Advert

More

SEE ALL

Swyddog Cefnogi (Cyfnod Mamolaeth) Casnewydd, Canol Caerffili a De Mynwy

Welcome & Service Assistant (x2 Jobs)

Translator