This job advert has expired

Cyfieithydd

Cyfieithydd

Overview:

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol. 

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn Bywydau Bob Dydd.

Employers Name: Atebol
Salary: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn. Pecyn atyniadol.
Closing Date: 10/06/2024
Closing Time: 09:00:00
Contact Name: Sion Saunders-Jones
Location: Location details can be found in the description
Description:

Cyfieithu testun o’r Saesneg i’r Gymraeg yn bennaf, ond hefyd o’r Gymraeg i’r Saesneg yn achlysurol, gan sicrhau cywirdeb, arddull a chywair iaith addas. Bydd natur y cyfieithiadau’n amrywio o rai technegol i greadigol, o rai ffurfiol i anffurfiol.  

Darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n Cleientiaid, gyda’r pwyslais ar ansawdd.   

Am fwy o fanylion cysylltwch â sion@atebol.com.

Additional Information:

Use the contact information above to contact us for more information

Video:

More

SEE ALL

Swyddog Prosiect - Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Rhywogaethau

Swyddog Cyflogau a Chyllid

Knowledge and Learning Officer