Rheolwr Y Gegin
Rheolwr Y Gegin
Employers Name: Canolfan S4C Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Location: Location shown in the job description
Salary: £27,929 i £31,411 y flwyddyn
Closing Date: 14/12/2022
Digital Communications Assistant
Digital Communications Assistant
Employers Name: Barcud Cyf
Location: Ceredigion
Salary: £19,020.15 - £20,994.69
Closing Date: 15/12/2022
Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol
Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol
Employers Name: Cymdeithas yr Iaith
Location: Ceredigion
Salary: £30,000-£33,000
Closing Date: 14/12/2022
Pennaeth
Pennaeth
Employers Name: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig
Location: Ceredigion
Salary: Cyflog L23 – L29 (£73,766 – £85,441)
Closing Date: 15/01/2023