Welsh Language Facilitator
Welsh Language Facilitator
Employers Name: Coleg Gwent
Location: Location shown in the job description
Salary: £24,854 - £26,956
Closing Date: 24/09/2023
Cynghorydd Hawliau Lles
Cynghorydd Hawliau Lles
Employers Name: Velindre Cancer Centre
Location: Cardiff
Salary: £28,834 i £35,099
Closing Date: 27/09/2023
Cyfreithiwr Anghydfodau Masnachol
Cyfreithiwr Anghydfodau Masnachol
Employers Name: Darwin Gray LLP
Location: Cardiff
Salary: £ yn ddibynnol ar brofiad
Closing Date: 06/10/2023
Cynrychiolydd Gwasanaethau Cwsmeriaid a Swyddog Trwyddedu
Cynrychiolydd Gwasanaethau Cwsmeriaid a Swyddog Trwyddedu
Employers Name: Cyngor Caerdydd
Location: Cardiff
Salary: £21,968 - £24,054
Closing Date: 21/10/2023
Graduate Trainee
Graduate Trainee
Employers Name: Audit Wales
Location: Cardiff
Salary: £27,259 - £34,611 (Pay band TR22)
Closing Date: 29/01/2024
Rheolwr Swyddfa
Rheolwr Swyddfa
Employers Name: Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
Location: Cardiff
Salary: Gradd 5 pwynt 11-19 £25,496 - £29,523 pro-rata *yn aros dyfarniad cyflog
Closing Date: 03/10/2023
Digital Communications Officer
Digital Communications Officer
Employers Name: National Youth Arts Wales
Location: Cardiff
Salary: £25000 - £27000 (depending on experience)
Closing Date: 09/10/2023
Welsh for Adults Manager
Welsh for Adults Manager
Employers Name: Cardiff Metropolitan University
Location: Cardiff
Salary: £38,205 - £42,978 per annum
Closing Date: 25/09/2023
Welsh for Adults Manager
Welsh for Adults Manager
Employers Name: Cardiff Metropolitan University
Location: Cardiff
Salary: £38,205 - £42,978 per annum
Closing Date: 25/09/2023
Aelod Annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Aelod Annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Employers Name: Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Location: Cardiff
Salary: £198 y dydd
Closing Date: 05/10/2023