Prif Weithredwr
Prif Weithredwr
Employers Name: Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Location: Location shown in the job description
Salary: £32,000 - £36,000
Closing Date: 27/07/2022
Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr
Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr
Employers Name: Mudiad Meithrin
Location: Location shown in the job description
Salary: Swydd wirfoddol
Closing Date: 07/08/2022
Aelod allanol o Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Coleg (x3)
Aelod allanol o Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Coleg (x3)
Employers Name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Location: Location shown in the job description
Salary: £200 y dydd yn unol â ffioedd arferol y Coleg + treuliau cymwys
Closing Date: 15/07/2022
Aelod allanol o Bwyllgor Archwilio a Risg y Coleg
Aelod allanol o Bwyllgor Archwilio a Risg y Coleg
Employers Name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Location: Location shown in the job description
Salary: £200 y dydd yn unol â ffioedd arferol y Coleg + treuliau cymwys
Closing Date: 15/07/2022
Vice President
Vice President
Employers Name: Amgueddfa Cymru, Welsh Government
Location: Location shown in the job description
Salary: The role of Vice President is not a paid role, but all trustees can claim travel and
Closing Date: 18/07/2022
Trustees (x 2)
Trustees (x 2)
Employers Name: Amgueddfa Cymru, Welsh Government
Location: Location shown in the job description
Salary: Amgueddfa Cymru trustees are not paid, but can claim travel and subsistence expenses.
Closing Date: 18/07/2022