Swyddog Clwb Cwtsh - Lleoliadau Amrywiol
Swyddog Clwb Cwtsh - Lleoliadau Amrywiol
Employers Name: Mudiad Meithrin
Location: Location shown in the job description
Salary: MM15 - MM20 £21,453 - £25,017. O'r 1.4.2023 bydd y cyflog yn newid i MM15 - MM20 £22,453 - £26,017 pro rata
Closing Date: 02/04/2023
Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia - (x 3 swydd)
Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia - (x 3 swydd)
Employers Name: British Council
Location: Location shown in the job description
Salary: £750
Closing Date: 30/04/2023
Staff Cegin a Llety (amryw)
Staff Cegin a Llety (amryw)
Employers Name: Urdd Gobaith Cymru
Location: Location shown in the job description
Salary: £11.30 yr awr (£20,566 y flwyddyn, pro rata)
Closing Date: 31/03/2023