Warden Cymunedol

Warden Cymunedol

Trosolwg:

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan ac mi'r ydym angen Warden Cymunedol ar gyfer ein tîm Dwyfor!

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Cyflog: £23,378 - £25,640 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 02/06/2022 (11 diwrnod)
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Catrin Jones
Ffôn: 01248 677221
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Warden Cymunedol

£23,378 - £25,640 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Ardal Dwyfor/ Parhaol

Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn cefnogi dull Adra o greu cymdogaethau effeithiol a chynaliadwy - lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynyddu balchder ar Stadau, ac yn cynorthwyo i ddarparu Gwasanaeth Tenantiaeth effeithiol, effeithlon a sensitif i denantiaid a chwsmeriaid sy'n cefnogi ac annog pobl i gynnal tenantiaethau cynaliadwy a chadarnhaol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 02/06/22

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Darlithydd mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau a Ffilmiau

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon (Datblygu Chwaraeon)

Swyddog Adnoddau Dynol (Cyfnod Mamolaeth)