Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth

Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth

Trosolwg:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Comisiynydd fel Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth a gwneud gwahaniaeth parhaol i fywydau pobl hŷn yng Nghymru. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Cyflog: £34,081 to £39,312 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 21/03/2024
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Candidate Services
Lleoliad: Hyblyg – Swyddfa ym Mae Caerdydd
Disgrifiad:

Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth 

Cyflog: £34,081 to £39,312 y flwyddyn
Math o Gontract: Parhaol (Amser llawn 37 awr yr wythnos) neu Ran Amser (4 diwrnod yr wythnos)
Lleoliad: Hyblyg – Swyddfa ym Mae Caerdydd 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Comisiynydd fel Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth a gwneud gwahaniaeth parhaol i fywydau pobl hŷn yng Nghymru. 

Mae’r Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyngor a chymorth rhagorol sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a’u teuluoedd yng Nghymru. 

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am unigolyn a fyddai’n mwynhau’r cyfle i 
rymuso pobl hŷn a’u teuluoedd a’u helpu i ddeall eu hawliau.

Mae’r gallu i siarad yn hyderus â siaradwyr Cymraeg rhugl (dros y ffôn fel arfer), yn hanfodol ar gyfer y rôl.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n gwefan.

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Dyddiad Cau: Dydd Iau 21 Mawrth 5.00yp

Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar ddydd Mawrth 9 Ebrill

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Risg NMWTRA

Rheolwr Aelodaeth

Hyfforddai Proffesiynol Iechyd Yr Amgylchedd (Tai ac Eiddo)