Uwch Reolwr - Gwasanaethau Archifau, Amgueddfa ac Oriel

Uwch Reolwr - Gwasanaethau Archifau, Amgueddfa ac Oriel

Trosolwg:

Cyflog: £44,428 - £47,420 yr flwyddyn

Lleoliad: Ynys Mon

Math Swydd: Dros Dro - Llawn Amser

Categori: Dysgu (Dim Ysgolion)

Dyddiad Cau: 04/12/2023

Cyfeirnod: LL031123

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Cyflog: £44,428 - £47,420 yr flwyddyn
Dyddiad Cau: 04/12/2023 (0 diwrnod)
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Aaron Evans
Ffôn: 07748622194
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Gwasanaeth: Dysgu

Adran: Archifau, Amgueddfa ac Oriel

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa 8, £44,428 - £47,420 y flwyddyn 

Cytundeb: Dros dro - cyfnod mamolaeth

Cyfweliadau: 13 Rhagfyr 2023

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn deinamig ymgymryd â rôl Uwch Reolwr yn Archifau Ynys Môn ac Oriel Môn, yn ystod cyfnod mamolaeth. Fel yr Uwch Reolwr, byddwch yn gyfrifol am reolaeth weithredol Archifau Ynys Môn ac Oriel Môn. Gan weithio'n agos gyda thîm profiadol o staff oriel, amgueddfa ac archifau, byddwch yn goruchwylio swyddogaethau ddydd i ddydd y gwasanaethau ac yn chwarae rhan ganolog yn eu llwyddiant a'u datblygiad parhaus.

Gallai'r rôl hon fod yn gyfle secondiad i aelod mewnol o staff.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon. 

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Atodir isod y disgrifiad swydd/manyleb person fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Disgrifiad

Job Description

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Polisi (Dros dro)

Swyddog Ynni Cymunedol

Ysgoloriaeth PhD: Addysg Gorfforol