Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia (x 3 swydd)

Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia (x 3 swydd)

Trosolwg:

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Enw'r Cyflogwr: British Council
Cyflog: £750
Dyddiad Cau: 14/12/2022 (12 diwrnod)
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: IEP Wales
Lleoliad: Argenitna
Disgrifiad:

Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia (x 3 swydd)

Mawrth 2023 – Rhagfyr 2023

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Rydym yn chwilio am athrawon neu diwtoriaid cymwys a phrofiadol i ddysgu naill ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau); neu Oedolion (pob safon).

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasoli iaith ar ran Menter Iaith Patagonia.

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.

Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais, cysylltwch â

iepwales@britishcouncil.org

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ffurflenni cais yw dydd Iau Mercher 14 Rhagfyr 2022

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Patagonia 2023

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Academi

Swyddog Ti a Fi Teithiol Mynwy

Hyfforddwr Cymraeg