Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Syrfêwr Eiddo

Syrfêwr Eiddo

Trosolwg:

Byddwch yn archwilio cartrefi a safleoedd adeiladu yn ystod gwaith a phan fydd gwaith wedi ei orffen

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Cyflog: £31,309 - £34,122 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 18/08/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Catrin Jones
Ffôn: 01248 677221
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Syrfêwr Eiddo

£31,309 - £34,122 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Gogledd Cymru/ Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn asesu sut y cydymffurfir cartrefi â Iechyd a Diogelwch, gofynion y contract a safonau ansawdd a sicrhau bod bob DPA yn cael eu monitro yn effeithiol ac effeithlon, yn ogystal a cynorthwyo i ddatblygu a blaenoriaethu ffrydiau pecynnau a rhaglenni gwaith a fydd yn ateb anghenion buddsoddi sydd wedi’u hadnabod o fewn yr arian sydd ar gael, mewn ffordd sy'n diwallu amcanion Adra.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 18/08/22

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd TG (x2 swydd)

Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)