Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Ymgysylltu a Hyrwyddo

Swyddog Ymgysylltu a Hyrwyddo

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: £22,292 - £24,952 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 21/08/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Ceren Roberts
Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Caerdydd, Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF10 5AL
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Swyddog Ymgysylltu a Hyrwyddo

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 3 : £22,292 - £24,952 y flwyddyn

Lleoliad: Gwersyll Caerdydd 

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

 

Y Swydd

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts (Cyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd) ar cerenroberts@urdd.org 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau –  21 Awst 2022

Dyddiad Cyfweld – i’w gadarnhau

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ti a Fi Teithiol Wrecsam

Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Cynorthwyol