Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu – Gwaith cymdeithasol seiliedig ar gryfder ac ymarfer gofal cymdeithasol

Swyddog Ymgysylltu a Datblygu – Gwaith cymdeithasol seiliedig ar gryfder ac ymarfer gofal cymdeithasol

Trosolwg:

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i ymuno â Gofal Cymdeithasol Cymru ym meysydd cefnogi’r proffesiwn gwaith cymdeithasol, modelau ymarfer a’r tîm chymwysterau a safonau.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog: £41,122 - £46,194
Dyddiad Cau: 17/05/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt:
Ffôn:
Lleoliad: { I'w gytuno;
Disgrifiad:

Mae gennym un swydd rheolwr a bydd y rol yn cyfrannu’n uniongyrchol at y rhaglen gwaith canlynol sy’n berthnasol i’r sector gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol:

  • Cefnogi newid i ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau

Bydd gan yr ymgeiswyr delfrydol sgiliau rhyngbersonol hynod effeithiol, profiad cryf o arwain prosiectau, cefnogi a chynllunio, profiad o weithio gydag ystod o randdeiliaid a'r gallu i gasglu a dadansoddi adborth o'r sector i lywio'r maes rhaglen hyn.

Os hoffwch drafod y rôl yma, cysylltwch â Cathryn Thomas ar cathryn.thomas@gofalcymdeithasol.cymru.

Bydd cyfweliadau yn cael ei gynnal ar 7 Mehefin 2022.

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y swydd, llenwch ffurflen gais. Dylid anfon ffurflenni cais a chydraddoldeb wedi’u llenwi i TimAD@gofalcymdeithasol.cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfieithydd

Swyddog y Gymraeg

Warden Tymhorol - Y Bala