Swyddog Ymgyrchoedd

Swyddog Ymgyrchoedd

Trosolwg:

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n grwpiau ymgyrchu, rhanbarthau, celloedd ac aelodau ar draws y wlad i gefnogi ein hymgyrchoedd ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan.

Enw'r Cyflogwr: Cymdeithas yr Iaith
Cyflog: £21,000 - £24,000
Dyddiad Cau: 06/06/2022 (15 diwrnod)
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Carol Jenkins
Ffôn: 01970624501
Lleoliad: Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 1JH
Disgrifiad:

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n grwpiau ymgyrchu, rhanbarthau, celloedd ac aelodau ar draws y wlad i gefnogi ein hymgyrchoedd ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan.

Dyma gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a chyfrannu at lwyddiant ymgyrchoedd y Gymdeithas ar draws sawl maes o bwys mewn cyfnod tyngedfennol i’n hiaith a’n cymunedau.

Bydd y Swyddog Ymgyrchoedd yn gyfrifol am gydlynu, ysgogi a chefnogi gweithgarwch ymgyrchu’r Gymdeithas ar draws Cymru, gan weithio i dynnu gwirfoddolwyr ac aelodau i mewn i’n gwaith. Bydd yn cydweithio â'n Grwpiau Ymgyrchu i ddatblygu a hyrwyddo ein hymgyrchoedd cenedlaethol a lleol mewn meysydd blaenoriaeth, gan gynnwys addysg, cymunedau, hawliau iaith a’r byd darlledu a digidol. Bydd y Swyddog hefyd yn cydweithio â'n rhanbarthau a chelloedd ar draws Cymru i ysgogi gweithgarwch llawr gwlad ac ennill ymgyrchoedd ar faterion o flaenoriaeth leol.

Bydd y Swyddog Ymgyrchoedd yn cydweithio â swyddogion gwirfoddol Cymdeithas yr Iaith yn ogystal â’r staff eraill i sicrhau dilyniant a gweithrediad effeithiol ein hymgyrchoedd a’n gweithgareddau ehangach.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd-ddisgrifiad - Swyddog Ymgyrchoedd

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd Cynhyrchu / PA

Pennaeth Cyfadran y Gymraeg

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon (Datblygu Chwaraeon)