Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Prosiect Darllen yn Well

Swyddog Prosiect Darllen yn Well

Trosolwg:

Ydych chi’n hoffi arogl llyfrau newydd? Yn drefnus, yn mwynhau llyfrau ac am gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc?

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru
Cyflog: £22,571 - £26,446 (Band 4 – pwyntiau 12–20)
Dyddiad Cau: 03/10/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Menai Williams
Lleoliad: Castell Brychan, Aberystwyth (ystyrir ceisiadau i weithio o gartref)
Disgrifiad:

Swyddog Prosiect Darllen yn Well

Ydych chi’n hoffi arogl llyfrau newydd?

Yn drefnus, yn mwynhau llyfrau ac am gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am berson sydd:

·    â phrofiad o reoli prosiect

·    yn gwerthfawrogi llyfrau

·    am weld gwell darpariaeth o lyfrau ar gyfer Oedolion Ifanc

·    yn hoffi cael y maen i’r wal ac a fyddai’n mwynhau gweld 20+ o lyfrau newydd yn dod o’r wasg.

Y swydd:

Cyflog: £22,571 - £26,446 (Band 4 – pwyntiau 12–20)

Llawn-amser, 37 awr yr wythnos – ond ystyrir oriau rhan-amser.

1 Tachwedd 2022 – 31 Awst 2023

Dyddiad cau: 3 Hydref 2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro

Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant

Rheolwr Hwb Cymunedol Dyffryn Ogwen