Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Maes y Gogledd

Swyddog Maes y Gogledd

Trosolwg:

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth bersonau ymroddgar a brwdfrydig ar gyfer swydd allweddol Swyddog Maes Y Gogledd.

Dyma swydd llawn amser a bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am wasanaethu aelodau UCAC yn rhanbarthol.

Bydd gwybodaeth am fyd addysg a/neu faterion cyflogaeth yn fanteisiol.

Enw'r Cyflogwr: UCAC
Cyflog: £39,193
Dyddiad Cau: 23/05/2022
Amser Cau: 19:00:00
Enw Cyswllt: Dilwyn Roberts-Young
Ffôn: 01970639950
Lleoliad: Prif Swyddfa UCAC, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 2EU
Disgrifiad:

Bydd y gwaith yn amrywiol tu hwnt, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • gynghori a chefnogi aelodau mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd gan gynnwys rhai heriol iawn;
  • lleisio barn swyddogol yr undeb mewn cyfarfodydd amrywiol, yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol;
  • paratoi dogfennau, gan gynnwys llythyron swyddogol, taflenni gwybodaeth, ymatebion i ddogfennau ymgynghorol a pholisïau.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Disgrifiad Person

Ffurflen Gais

Mwy

GWELD POPETH

Cyfarwyddwr Gweithredol

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cyllid - Gwasanaeth Pensiynau

Saeri Coed