Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg:

Mi fydd y swyddog yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal arfordirol y Sir.

Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio hefo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth.

Mae hefyd rhywfaint o ddyletswyddau gweinyddol megis cadw cofnodion, materion diogelu data, cofnodi oriau staff ayyb.

Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Conwy
Cyflog: £19,000 i £22,000 yn ddibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 26/08/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Meirion Davies
Ffôn: 01492 642357
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Cyflog: £19,000 i £22,000 yn ddibynnol ar brofiad.

Oriau: Hyd at 37 awr yr wythnos (i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus)

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Cais drwy lythyr a CV

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Mwy

GWELD POPETH

Ymgynghorydd Gwasanaeth (Cymraeg yn hanfodol)

Uwch-gynhyrchydd Cynnwys Digidol (Cymraeg)

Derbynnydd