Swyddog Llwybrau Cadarnhaol Pobl Ifanc

Swyddog Llwybrau Cadarnhaol Pobl Ifanc

Trosolwg:

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi pobl ifanc ar eu taith i annibyniaeth a llwyddiant economaidd trwy greu llwybrau effeithiol i ddarparwyr lleol. Byddwch yn datblygu ac yn cynnal cysylltiadau â sefydliadau ledled Cymru ac yn gweithio gyda nhw i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y llety a’r cymorth sydd eu hangen i atal digartrefedd lle bynnag y bo modd.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Shelter Cymru
Cyflog: £24,528 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad Cau: 02/12/2022 (0 diwrnod)
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol
Ffôn: 02920556120 | 01792 469400
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Mae Shelter Cymru yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru a brwydro yn erbyn effaith ddinistriol yr argyfwng tai ar bobl.

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn trwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim ac ymgyrchu i oresgyn achosion sylfaenol yr argyfwng tai.

Rydym yn edrych i recriwtio ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â'n tîm.

Os ydych am helpu i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Swyddog Llwybrau Cadarnhaol Pobl Ifanc

(SHELTER CYMRU YN FYW)

Lleoliad Hyblyg

RHIF SWYDD: SC644

33.5 awr yr wythnos

£24,528 y flwyddyn (pro rata) - £23,477 y flwyddyn

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi pobl ifanc ar eu taith i annibyniaeth a llwyddiant economaidd trwy greu llwybrau effeithiol i ddarparwyr lleol. Byddwch yn datblygu ac yn cynnal cysylltiadau â sefydliadau ledled Cymru ac yn gweithio gyda nhw i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y llety a’r cymorth sydd eu hangen i atal digartrefedd lle bynnag y bo modd.

Mae Shelter Cymru yn gweithio gyda staff i gynnig math o waith hybrid, ar hyn o bryd rydym yn gofyn i staff fynychu'r swyddfa o leiaf un diwrnod yr wythnos. Darperir swyddfa i weithwyr ond gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o’n swyddfeydd ledled Cymru.


Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn gwych o fuddion - am fanylion pellach am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU:  10yb – 2 Rhagfyr 2022

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac mae eisiau gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth yr unigolion sydd angen tai. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n cael eu tangynrychioli o fewn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Job Description

Application Form

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Prif Weithredwr

Cyfieithydd

Darlithwyr Cyswllt yn yr Ysgol Iechyd, Lles a GofalCymdeithasol yng Nghyrmu - K123