Swyddog Ieuenctid Y Fro

Swyddog Ieuenctid Y Fro

Trosolwg:

Darparu ac ymestyn, dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr, gynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yn seiliedig ac yn unol a thargedau yr Awdurdodau Lleol ( Bro Morgannwg) a’r Urdd.

Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Graddfa 3: £22,295 (pwynt 1) - £24,952 (pwynt 4) y flwyddyn
Dyddiad Cau: 13/06/2022 (22 diwrnod)
Amser Cau: 23:55:00
Enw Cyswllt: Sian Rogers
Ffôn:
Lleoliad: { Bro Morgannwg;
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Y Fro

Math o gontract: Swydd barhaol, rhan amser (21 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 3: £22,295 (Pwynt 1) - £24,952 (Pwynt 4) y flwyddyn

Lleoliad: Bro Morgannwg       

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

 

Y Swydd

Darparu ac ymestyn, dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr, gynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc yn seiliedig ac yn unol a thargedau yr Awdurdodau Lleol ( Bro Morgannwg) a’r Urdd.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Sian Rogers, Cyfarwyddwr adran Ieuenctid a Chymuned ar Sianrogeers@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org 

 

Dyddiad Cau –           13 Mehefin 2022

Dyddiad Cyfweld –    i’w gadarnhau

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cyfathrebu Cynnwys Digidol

Pennaeth Sicrwydd

Gweinyddwr