Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Iechyd a Llesiant

Swyddog Iechyd a Llesiant

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Er mwyn adeiladu ar y  sail gref o gefnogi iechyd a lles staff a osodwyd yn ystod y pandemig, a roi strwythur mwy ffurfiol i’r gefnogaeth honno, buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliad Rhyl City Strategy (RCS), i ddatblygu cynllun a pholisi iechyd a lles ar gyfer ein staff. Rydym yn chwilio am berson i arwain ar ddatblygu a gweithredu’r  cynllun llesiant.  Bydd y prosiect yn cefnogi Mudiad Meithrin i addasu wrth ymateb i gefnogi’r gweithlu wedi pandemig COVID-19. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol.

 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: MM15 – MM20 £21,453 - £25,017 (pro rata)
Dyddiad Cau: 08/12/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Helen Williams, Pennaeth Hyfforddiant, Dysgu a Datblygu
Ffôn: 01970 639639
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Gweler y swydd ddisgrifiad 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

Ffurflen Monitro

Buddion Staff

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Newyddiadurwr Digidol S4C

Swyddog Cyllid Dros Dro (rhan amser)

Uwch Gyfreithiwr Tai (mae angen o leiaf 3 blynedd o brofiad ôl-gymhwyso)