Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Iaith Gymraeg

Swyddog Iaith Gymraeg

Trosolwg:

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant sydd ag agwedd hyblyg tuag at arwain ein gwasanaeth iaith Gymraeg o fewn y Gronfa.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Cyflog: £25,019 - £34,288
Dyddiad Cau: 03/06/2024
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Ruth Bates
Lleoliad: Caerdydd neu’r Drenewydd, gyda hyblygrwydd i weithio gartref yn rheolaidd
Disgrifiad:

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant sydd ag agwedd hyblyg tuag at arwain ein gwasanaeth iaith Gymraeg o fewn y Gronfa.

Mae’r Gronfa’n sefydliad wirioneddol ddwyieithog. Ein hegwyddor yw trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal drwy gynnig gwasanaeth dwyieithog i’n cwsmeriaid a’n deiliaid grant o ddydd i ddydd.

Mae’r rôl yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y Gronfa’n bodloni’r gofynion cyfreithiol statudol i gydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Chi fydd pwynt cyswllt cyntaf y Gronfa ar gyfer ymholiadau mewnol ac allanol sy’n ymwneud â’r Gymraeg a byddwch yn cynnal perthynas effeithiol gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a sefydliadau yng Nghymru. Byddwch chi’n rhan o Dîm Cyfathrebu’r Gronfa ac yn gweithio’n agos â’n Cyfieithydd i gefnogi ein proses gyfieithu fewnol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n annibynnol i ddarparu arweinyddiaeth a chefnogaeth arbenigol i dimau o fewn y DU i sicrhau darpariaeth ein gwasanaethau dwyieithog.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu’n Gymraeg yn rhugl ac yn hyderus yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Arweiniad i Ymgeiswyr

Proffil Rôl

Candidate Guidance

Role Profile

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Gaerfyrddin

Swyddog Gwybodaeth a Dysgu

Swyddog Prosiect - Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Rhywogaethau