Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad Allforio

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad Allforio

Trosolwg:

Mae Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC) yn gorff strategol sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru. Ei genhadaeth yw cefnogi datblygiad diwydiant cig coch proffidiol, effeithlon, cynaliadwy ac arloesol yng Nghymru, sy'n ymateb yn gystadleuol i dueddiadau marchnad sy'n newid yn barhaus.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Hybu Cig Cymru
Cyflog: £33,954 - £42,216 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 25/05/2022
Amser Cau: 09:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn: 01970625050
Lleoliad: Hybu Cig Cymru, Ty Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth, Aberystwyth, Cymru, SY23 3FF
Disgrifiad:

Mae tair diben i’r swydd; dadansoddi a lledaenu gwybodaeth i helpu i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth o weithgareddau marchnata HCC mewn marchnadoedd allforio; cynnal perthynas ag allforwyr cig coch Cymru a rheoli rhaglenni a phrosiectau hyrwyddo ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn marchnadoedd allforio; nodi datblygiadau / cyfleoedd / cyfyngiadau'r farchnad allforio ar gyfer cig o Gymru gan gynnwys sgil-gynhyrchion.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ymgyrchoedd

Swyddog Croesi’r Bont Fflint a Wrecsam

Rheolwr Portffolio