Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol

Trosolwg:

I ddarparu gwasanaeth cymorth gweinyddol i’r Aelod o’r Senedd gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal, ac i groesawu etholwyr/ymwelwyr i’r swyddfa.

 

The costs of this publication have been paid for by the Senedd Commission using public funds // Talwyd costau’r cyhoeddiad hwn o Gomisiwn y Senedd gan ddefnyddio arian cyhoeddus’

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Elin Jones AS
Cyflog: £21,225 - £28,624 pro-rata
Dyddiad Cau: 23/06/2022
Amser Cau: 16:00:00
Enw Cyswllt: Branwen Davies
Ffôn: 01970 624516
Lleoliad: 32 Heol y Wig, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 2LN
Disgrifiad:

Bydd prif ddyletswyddau'r swydd yma yn cynnwys:

  • Croesawu etholwyr/ymwelwyr i’r swyddfa, ateb y ffôn, cymryd negeseuon, gwneud apwyntiadau ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel sy’n briodol.
  • Ymateb i negeseuon ebost ac ymholiadau tebyg yn broffesiynol gan ganolbwyntio ar y cwsmer.
  • Cynorthwyo i baratoi a threfnu ymgyrchoedd penodol.
  • Cynorthwyo’r Uwch Gynghorydd yn ôl y galw, gan gynnwys helpu i weinyddu’r system achosion ar-lein ac i gynnal y gwaith achos
  • Cynorthwyo’r Rheolwr Ymchwil a Chyfathrebu drwy ddrafftio datganiadau ac erthyglau i’r wasg yn ôl y galw, a monitro cynnwys y papurau newydd lleol.
  • Cynorthwyo gyda’r gwaith o brosesu a chofnodi gwariant y Swyddfa
  • Cynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal cyfleusterau’r swyddfa, gan gynnwys sicrhau trefniadau cynnal y cyfleusterau ac archebu offer/nwyddau’r swyddfa
  • Mynychu cymorthfeydd yn ôl y galw, gan ddelio gydag unrhyw faterion sy’n codi 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad

Ffurflen gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Diogelwch a Cynnal a Chadw Adeiladau

Asesydd dan Hyfforddiant - Cytundeb o'r 1.9.2022 hyd at 31.5.2024

Swyddog Digwyddiadau