Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Gweinyddol a Marchnata

Swyddog Gweinyddol a Marchnata

Trosolwg:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ag un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Ceredigion! Mae C.Ff.I Ceredigion am benodi person brwdfrydig i fod yn Swyddog Gweinyddol a Marchnata, yn gyfrifol am gefnogi’r Trefnydd wrth baratoi darpariaeth eang o weithgareddau i aelodau’r mudiad a sicrhau datblygiad y Sir.

Enw'r Cyflogwr: C.Ff.I Ceredigion
Cyflog: £19,264
Dyddiad Cau: 02/10/2022
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Mererid Jones, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli a Chyllid
Ffôn: 07971521911
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

C.Ff.I Ceredigion  

SWYDDOG GWEINYDDOL A MARCHNATA 

Cyflog: £19,264

Gradd: 4 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ag un o fudiadau gorau ieuenctid cefn gwlad Ceredigion! Mae C.Ff.I Ceredigion am benodi person brwdfrydig i fod yn Swyddog Gweinyddol a Marchnata, yn gyfrifol am gefnogi’r Trefnydd wrth baratoi darpariaeth eang o weithgareddau i aelodau’r mudiad a sicrhau datblygiad y Sir.  

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: hanner nos,  2 Hydref 2022  

Dyddiad cyfweld: 6 Hydref 2022       

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Mwy

GWELD POPETH

Arweinydd Prosiect – Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau

Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol - Cymru