Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Dehongli Digidol

Swyddog Dehongli Digidol

Trosolwg:

Cefnogi gwaith isadran Mynediad a Chynnwys Digidol i ehangu presenoldeb a chyrhaeddiad ar-lein y Llyfrgell ar ein gwefannau a llwyfannau trydydd parti drwy rannu a chyflwyno cynnwys digidol wedi’i guradu mewn ffyrdd creadigol. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £24,899 – £28,740
Dyddiad Cau: 23/05/2022
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn:
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 3BU
Disgrifiad:

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell.  Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

SWYDDOG DEHONGLI DIGIDOL

Band 3: £24,899 – £28,740

Swydd tymor penodol am 2 flynedd. 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 2.00 o’r gloch 23  Mai 2022 

Dyddiad cyfweliadau:  i’w cadarnhau

Cefnogi gwaith isadran Mynediad a Chynnwys Digidol i ehangu presenoldeb a chyrhaeddiad ar-lein y Llyfrgell ar ein gwefannau a llwyfannau trydydd parti drwy rannu a chyflwyno cynnwys digidol wedi’i guradu mewn ffyrdd creadigol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gydweithio gydag isadrannau eraill i ddehongli ac ail-bwrpasu casgliadau, cynnwys deongliadol ac arddangosfeydd er mwyn eu rhannu ar-lein, yn unol ag amcanion strategol y Llyfrgell.

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu drwy defnyddio'r blwch e-bost uchod.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd Personol i'r Pennaeth a'r Uwch Dîm Arwain

Rheolwr Busnes

Syrfêwr Eiddo