Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Datblygu

Swyddog Datblygu

Trosolwg:

Mae Nerth dy Ben yn chwilio am unigolyn trefnus, creadigol a brwdfrydig i fod yn rhan allweddol o ddatblygiad y cwmni a bod yn gyfrifol am waith dydd i ddydd wrth gydlynu a gwireddu'r cynllun busnes ac ymgysylltu efo rhanddeiliaid a phartneriaid.

Enw'r Cyflogwr: Nerth dy Ben Cyf
Cyflog: £30,000 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad Cau: 24/11/2023
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Alaw Llwyd Owen
Ffôn: 07791 167469
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Wyt ti’n berson sydd: 

- â diddordeb mewn helpu unigolion a chymunedau

- yn llawn syniadau creadigol 

- yn drefnus

- eisiau helpu datblygiad Nerth dy Ben

Os felly, ymgeisia am swydd Swyddog Datblygu gyda Nerth dy Ben.  

Sefydlwyd Nerth dy Ben ym mis Chwefror 2021 fel gweithgaredd peilot i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth ynghylch nerth a dylanwad y meddwl ar ein bywydau pob dydd yng nghefn gwlad. Mae ymateb y gymuned i weithgaredd a fformat Nerth dy Ben wedi dangos bod yna alw a’r angen am weithgarwch a sgyrsiau sy’n buddsoddi yn ein hyder ni fel unigolion a dathlu ein cryfderau o fewn cymunedau ac yn ehangach.  O ganlyniad mae’r gwirfoddolwyr ar fwrdd y cwmni gyda chefnogaeth Cronfa Gymunnedol y Loteri Genedlaethol yn awyddus i weithredu cynllun dros y dair blynedd nesaf i ddatblygu a diwallu’r angen. 

Mae hon yn swydd newydd a fydd yn allweddol i sicrhau bod Nerth dy Ben yn parhau i gryfhau, datblygu a gallu buddsoddi yn y cynnwys a’r ddarpariaeth. 

Bydd y swydd hon yn gyfrifol am weithgarwch dydd i ddydd Nerth dy Ben wrth gydlynu a gwireddu'r cynllun busnes ac ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a phartneriaid.

Y rôl 

Bydd yr ymgeisydd llwyddianus yn gyfrifol am reolaeth effeithiol Nerth dy Ben o ddydd i ddydd, gan gynnwys gweithredu a diweddaru cynllun busnes y sefydliad i sicrhau bod Nerth dy Ben yn datblygu mewn modd rhagweithiol a chreadigol. Byddwch yn atebol i Gyfarwyddwyr gwirfoddol y cwmni, gyda chreu partneriaethau a datblygu'r ddarpariaeth a ffynonellau incwm i’r dyfodol yn rhan bwysig o’r swydd.

Cliciwch ar y swydd ddisgrifiad isod i weld manylion llawn.  

Cynhelir cyfweliadau yn Ninbych Dydd Mawrth 5/12/23.   

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Alaw Owen ar 07791 167469.  

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad Swyddog Datblygu

Mwy

GWELD POPETH

Mentor Lloches Cam-Drin Domesig Ynys Môn

Cynorthwyydd Desg Gymorth a Chefnogi Busnes

Tiwtor /Asesydd Cynllun Ysgolion De Ddwyrain hyd at 31/08/25