Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Datblygu Cymunedol

Swyddog Datblygu Cymunedol

Trosolwg:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda Chyngor Cymuned blaengar sydd wedi cymryd camau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf i ddatblygu a chyflawni nifer o brosiectau cymunedol yn llwyddiannus mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid lleol.

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Cymuned Cefn
Cyflog: £30,151- £32,909 pro rata, yn ddibynol ar brofiad
Dyddiad Cau: 22/12/2023
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Trina Nichols-Smith
Ffôn: 01978 821298
Lleoliad: Cefn Mawr, Wrexham, Cefn-mawr, Wrecsam, Cymru, LL14 3AE
Disgrifiad:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda Chyngor Cymuned blaengar sydd wedi cymryd camau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf i ddatblygu a chyflawni nifer o brosiectau cymunedol yn llwyddiannus mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid lleol. Y rôl Swyddog Datblygu Cymunedol llawn amser newydd hon yw'r cam nesaf wrth i ni adeiladu ar waith blaenorol tuag at gyflawni prosiectau mwy uchelgeisiol ar gyfer ein cymunedau.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig, blaengar a chreadigol, a fydd yn dod ag agwedd a gweledigaeth ffres i arwain prosiectau adfywio yn y dyfodol. Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n edrych am her newydd ac yn gyfle i arwain newid cadarnhaol er budd ein trigolion a’n busnesau.

Rydym yn ystyried y prosiect 10 mis cychwynnol hwn (a gyfyngir gan amserlen ariannu SPF) fel cyfle i'r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu a siapio rôl tymor hir. I gefnogi’r uchelgais hwn, mae cyllideb wedi’i sicrhau ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol, cefnogaeth gan fentor profiadol, a chynllun i sicrhau y cyllid angenrheidiol i ymestyn y rôl yn y tymor hir.

Manylion llawn yn y Swydd Ddisgrifiad Atodedig. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â deio_j@hotmail.com

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Job Description

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Ysgrifennydd Swyddfa / Cynorthwyydd Personol

Swyddog Profiad Ymwelwyr

Syrfëwr Siartredig Gwledig/Ymgynghorydd Busnes Gwledig