Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd

Trosolwg:

Mae Menter Casnewydd yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol. Bydd yr unigolyn delfrydol gyda phrofiad o weithio gyda phlant (a/neu mewn ysgolion) neu a profiad o waith datblygu cymunedol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd
Cyflog: £21,074- £23,111
Dyddiad Cau: 04/09/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Dafydd Henry
Ffôn: 7809731578
Lleoliad: Uned 2,, Marchnad Casnewydd,, Casnewydd, Casnewydd, Cymru, NP20 1DD
Disgrifiad:

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol di-elw sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynnal y defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd.

Gwaith Swyddog Datblygu Cymunedol Menter Iaith Casnewydd yw datblygu a chryfhau cynnig a gwasanaethau’r Fenter i gymunedau Casnewydd a chodi ymwybyddiaeth o’n gwaith o fewn cymunedau Casnewydd. Prif ddyletswyddau’r rôl yw llunio, cydlynu a gweithredu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau amrywiol a chynhwysfawr i bobl o bob oed ar hyd a lled sir Dinas Casnewydd er mwyn iddynt gael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn gallu datblygu syniadau newydd ac arloesol i barhau i adeiladu a datblygu darpariaeth a rhaglenni presennol y Fenter. Chwiliwn am berson egnïol a brwdfrydig sydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac yn rhan o dîm yn effeithiol. Byddwch yn gallu cysylltu’n hyderus gydag ystod o bobl ac yn awyddus ac yn barod i ddysgu pethau newydd ar hyd y ffordd hefyd.

Mae Menter Iaith Casnewydd wedi ymrwymo i gefnogi egwyddorion cyfle cyfartal ac yn cydnabod manteision denu, cadw ac ysgogi gweithlu amrywiol a chynrychioliadol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Darlithydd mewn Busnes, Cyfrwng Cymraeg

Rheolwr Cynnwys

Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau