Swyddog Datblygu Busnes

Swyddog Datblygu Busnes

Trosolwg:

Mae cwmni Bla yn dymuno penodi Swyddog Datblygu Busnes i gydweithio â chyfarwyddwr y cwmni a’r adain weinyddol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Enw'r Cyflogwr: Cwmni Cyfieithu Bla
Cyflog: I’w drafod
Dyddiad Cau: 16/12/2022 (14 diwrnod)
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Alun Gruffydd
Ffôn: 01248725730 07920052818
Lleoliad: Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn, Cymru, LL77 7LR
Disgrifiad:

Swyddog Datblygu Busnes

Cwmni: Cwmni Cyfieithu Bla

Lleoliad: Llangefni

Contract: 3 blynedd gyda’r bwriad o benodi’n barhaol wedi hynny

Oriau: Amser llawn (ystyrir oriau rhan-amser)

Cyflog: I’w drafod

Mae cwmni Bla yn dymuno penodi Swyddog Datblygu Busnes i gydweithio â chyfarwyddwr y cwmni a’r adain weinyddol. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae cwmni Bla yn mwynhau perthynas ragorol a ffyniannus gyda’i gleientiaid. Mae’n bwriadu cryfhau’r cysylltiadau hyn ymhellach a datblygu’r busnes i mewn i sectorau newydd gan ennill rhagor o gontractau mawrion. Mae’r swydd hon yn gofyn am unigolyn gweithgar ac egnîol sy’n gallu gweithio’n effeithlon o fewn y tîm presennol gan helpu i ddatblygu cwmni Bla ymhellach fyth a sicrhau bod y cwmni’n fwy gweledol fyth yn y maes cyfieithu drwy ddulliau cysylltiadau cyhoeddus effeithiol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10am, 16 Rhagfyr, 2022

Mae rhagor o wybodaeth, sut i ymgeisio ynghyd â’r swydd ddisgrifiad, ar gael gan Alun Gruffydd drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri (Cyfnod Mamolaeth)

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant (Adran Prentisiaethau)