Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Datblygu Asedau

Swyddog Datblygu Asedau

Trosolwg:

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy?

Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Conwy
Cyflog: £28,785 a Phensiwn
Dyddiad Cau: 20/05/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Meirion Ll Davies
Ffôn:
Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, Conwy, Cymru, LL26 OLD
Disgrifiad:

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy?

Swyddog Datblygu Asedau (cyllidwyd gan Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cam 3, a weinyddwyd gan CGGC)

Dyma gyfle i weithio ar gynlluniau cyffroes ac arloesol sydd wedi cael eu datblygu gan Menter Iaith Conwy. Mae Menter Iaith Conwy yn rhan o 2 gynllun cyfalaf sydd angen eu datblygu. Bydd gwaith y swyddog yn cynnwys:

- Parhau efo gwaith ceisiadau ariannol

- Cydlynu’r gwaith datblygu efo adran Gynllunio Cyngor Conwy

- Mynd â’r gwaith i dendr a goruchwylio y cyfnod adeiladu.

- Gweinyddu y cyllid grant ac adrodd yn ôl i’r cyllidwyr.

- Penodi a gweithio efo arbenigwyr megis Maint Mesurydd (Quantity Surveyor), Penseiri lle mae angen.

- Adrodd yn ôl i Byrddau Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Mae dwy wedd i’r cynllun ar hyn o bryd:

1) Adeilad Menter Iaith Conwy. Er fod y ddau lawr cyntaf o hen adeilad y Banc wedi eu atgyweirio mae’n dal angen datblygu’r Hen Neuadd drawiadol sydd yn y to fel fod y bydd modd eto i’r cyhoedd ei defnyddio, gweler; (20+) Facebook

2) Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. Oherwydd poblogrwydd y Feithrinfa, mae angen mwy o le i ofalu am blant. Ar gyfer hyn, mae angen adeiladu estyniad.

Oriau: 37 awr yr wythnos Cyflog NJC 31 (2020) £28,785 a Phensiwn (Bydd hyn i’w drafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus. Rydym yn agored i geisiadau i weithio yn hyblyg neu hefyd i ystyried ceisiadau gan weithwyr llawrydd.)

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Am fanylion a disgrifiad swydd neu sgwrs anffurfiol cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru

Neu ewch i’r wefan
Dyddiad Cau 20/5/22. Cais drwy lythyr a CV.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Ymchwilydd - Heno / Prynhawn Da

Ymgynghorydd Cyfathrebu

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo