Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Trosolwg:

Swydd fydd yn adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith cynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn ac ymateb yn gadarnhaol i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd ar yr Ynys.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Môn
Cyflog: £20,500 - £25,000
Dyddiad Cau: 28/10/2022 (21 diwrnod)
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Aled Evans
Ffôn: 01286 685 921
Lleoliad: Llangefni, Ynys Môn, Llangefni, Ynys Môn, Cymru, LL77 7NA
Disgrifiad:

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn edrych i recriwtio ar gyfer y swydd ganlynol:
 
Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Hybiau Cymunedol Ynys Môn

 
DIBEN Y SWYDD

- Darparu adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith gynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn.

- Cefnogi a chynorthwyo grwpiau cymunedol lleol i weithio'n rhagweithiol i ddatblygu a chynnal cymunedau cynhwysol sy'n oed gyfeillgar gan arwain at gynnal a hyrwyddo lles corfforol ac emosiynol y boblogaeth leol.

- Hwyluso cydweithio rhwng y sector statudol, mudiadau trydydd sector a grwpiau lleol eraill er mwyn ymateb yn gadarnahol i ddiffyg gwasanaethau neu fylchau yn y gymuned

-Cynorthwyo i sefydlu gwasanaethau i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd yn ein cymunedau lleol

- Cydweithio gyda Hybiau Cymunedol o ran datblygu a hyrwyddo defnydd o dechnoleg digidol ymysg unigolion ac hefyd ar lefel gweithgareddau cymunedol.

 
Dydd Llun i Dydd Gwener 35 awr yr wythnos* - Cytundeb hyd at ddiwedd 31 Mawrth 2024 i gychwyn 
 
Cyflog £20,500 - £25,000 y flwyddyn (ar sail 35 awr yr wythnos)
(*Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan ymgeiswyr sydd yn dymuno gweithio yn rhan amser ar leiafswm o 25 awr yr wythnos.)

Lleoliad Swyddfa – Swyddfa Age Cymru Gwynedd a Môn, Llangefni

Dyddiad Cau 5pm Dydd Gwener 28 Hydref 2022.
 
Rhagwelir bydd y cyfweliadau am y swydd yn cael eu cynnal wythnos cychwyn 7 Tachwedd 2022.
 
Am wybodaeth bellach am y swydd cysylltwch gyda Aled Evans, Rheolwr Busnes a Datblygu, Age Cymru Gwynedd a Môn ar 01286 685 921 neu aled@acgm.co.uk  neu gellir lawr lwytho ffurflen gais a swydd ddisgrifiad o’r wefan: www.agecymru.org.uk/gwyneddamon  Rhif Elusen Gofrestredig: 1143587  

 
(This is an advertisement for the post of Anglesey Community Hub Liaison and Support Officer for which the ability to communicate in Welsh and English is essential.)
 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad - Cymraeg

Job description - English

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Cynnwys a Golygu

Y Pwyllgor AD a Chydnabyddiaeth Ariannol – Aelodau Annibynnol

Darlithydd mewn Busnes, Cyfrwng Cymraeg