Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cynnwys – (FTC, tan fis Rhagfyr 2024)

Swyddog Cynnwys – (FTC, tan fis Rhagfyr 2024)

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys i ymuno â’n tîm Cyfathrebu ar sail amser llawn am gontract tymor penodol tan fis Rhagfyr 2024.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog: £32,458 - £34,318 (pro rata) y flwyddyn
Dyddiad Cau: 04/12/2023
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Candidate Services
Lleoliad: Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)
Disgrifiad:

Swyddog Cynnwys – Cymraeg yn Hanfodol (FTC, tan fis Rhagfyr 2024)
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

£32,458 - £34,318 (pro rata) y flwyddyn

Amdanom ni

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, a data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys i ymuno â’n tîm Cyfathrebu ar sail amser llawn am gontract tymor penodol tan fis Rhagfyr 2024.

Y manteision

- Cyflog o £32,458 - £34,318 (pro rata) y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (pro rata)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol
 
Y rôl

Fel Swyddog Cynnwys, byddwch yn datblygu, dylunio a chyhoeddi cynnwys clir, deniadol a hygyrch ar gyfer ein cynulleidfaoedd ar-lein ac all-lein.

Gan sicrhau bod ein cynnwys yn glir, yn hawdd ei ddeall, ac yn unol â’n safonau corfforaethol, byddwch yn defnyddio’r sianeli gorau i gyrraedd ein cynulleidfaoedd, gan gynnwys ein gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Byddwch hefyd yn creu cynlluniau marchnata a chyfathrebu ar gyfer y cynnwys y byddwch yn ei ddatblygu.

Byddwch yn gweithio i ddeall anghenion ein cynulleidfa ac yn cynhyrchu cynnwys sy'n ymgysylltu â nhw'n effeithiol, fel tudalennau gwe, newyddion, e-byst a negeseuon ar ein cyfryngau cymdeithasol. Byddwch hefyd yn arwain eich cydweithwyr i baratoi cynnwys sy’n bodloni anghenion defnyddwyr ac sy’n cyd-fynd â’n canllawiau brandio a hygyrchedd.

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Swyddog Cynnwys, bydd angen y canlynol arnoch:

- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Profiad mewn rôl ysgrifennu neu olygu
- Profiad o ymchwilio a dadansoddi anghenion cynulleidfaoedd
- Profiad o strwythuro, dylunio a chyhoeddi cynnwys sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar-lein a/neu all-lein
- Profiad o drosi deunydd cymhleth i Gymraeg a Saesneg clir
- Profiad o gefnogi eraill i ddatblygu cynnwys ar-lein ac all-lein
- Gwybodaeth ragorol o ramadeg ac atalnodi Cymraeg a Saesneg
- Dealltwriaeth o gynnwys HTML, systemau rheoli cynnwys gwefannau ac optimeiddio peiriannau chwilio
- Gwybodaeth ymarferol o sut i gynhyrchu cynnwys hygyrch
- Y gallu i ddehongli data ansoddol a meintiol (gan gynnwys dadansoddeg gwe)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ar 4 Rhagfyr 2023.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Ysgrifennwr Copi, Crëwr Cynnwys, Swyddog Gweithredol Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Marchnata, Dylunydd Cynnwys, Swyddog Cynnwys Digidol, Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chysylltiadau Cyhoeddus, neu Swyddog Gweithredol Cyfathrebu Digidol.

Felly, os ydych chi am ddatblygu eich set sgiliau fel Swyddog Cynnwys, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Aelodaeth Cyfeillion

Swyddog Cyfathrebu (Cyflenwi Mamolaeth)

Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a'r Iaith Gymraeg