Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cyfryngau, Cyfathrebu & Adnoddau Cymru

Swyddog Cyfryngau, Cyfathrebu & Adnoddau Cymru

Trosolwg:

Dyma swydd gyffrous fel aelod o dîm Cymorth Cristnogol Cymru sy’n cydweithio’n agos â swyddogaeth yr adran gyfathrebu ar lefel y DU. Mae Swyddog y Cyfryngau, Cyfathrebu ac Adnoddau Cymru yn helpu i godi mwy o ymwybyddiaeth o waith Cymorth Cristnogol a sicrhau cefnogaeth iddo drwy ddefnyddio cyfryngau amrywiol (cyfryngau newyddion, y cyfryngau cymdeithasol, gwefan etc) a thrwy gynhyrchu adnoddau a deunydd cyfathrebu â chefnogwyr sy’n effeithiol ac o ansawdd uchel.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cymorth Cristnogol
Cyflog: £36,255 - £39,644 (£25,379 - £27,751)
Dyddiad Cau: 29/11/2022
Amser Cau: 23:59:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Mae modd i’r swydd hon gael ei lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd (gyda'r cyfle i weithio gartref ar rai diwrnodau o’r wythnos yn unol â dull gweithio hybrid Cymorth Cristnogol) neu mae modd gweithio gartref yn llwyr mewn unrhyw leoliad yng Nghymru. Mae’r swydd yn un rhan-amser, sef 24.5 awr yr wythnos. 

Ar gyfer y swydd hon derbynnir ceisiadau trwy CV a datganiad cefnogol. Plîs uwchlwythwch un ffeil sy’n cynnwys eich CV a’ch datganiad sy’n egluro yr hyn sydd yn eich ysgogi i ymgeisio am y rôl a sut rydych yn cyrraedd meini prawf hanfodol y swydd. Cliciwch ar y botwm ‘Ceisio Nawr’ (Apply Now) er mwyn ymgeisio. Gofynnwn i geisiadau gael eu hysgrifennu yn Saesneg, oherwydd cyfansoddiad y panel llunio rhestr fer a’r panel cyfweld.  

Mae ceisiadau cynnar yn cael eu hannog gan fod cyfweliadau’n cael eu cynnal yn gyson a gellid llenwi’r swydd cyn i’r dyddiad cau ddod i ben. 

 

Amdanom ni 

Ni fu gwell amser i ymuno gydag Adran Codi Arian ac Ysgogi Cefnogwyr Cymorth Cristnogol. Mi fyddem yn dweud hynny, byddem! Ond mae’n wir. Er yr heriau yr ydym wedi eu hwynebu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’n hincwm wedi tyfu ac rydym wedi cyrraedd pob targed, gan sicrhau effaith trawsnewidiol i bobl mewn tlodi. Gallai eich cam proffesiynol nesaf eich arwain at ymuno gyda’n tîm egnïol ac eiddgar o ddilewyr tlodi. Rydym yn ysbrydoli mwy 250,000 o gefnogwyr a miloedd o eglwysi cefnogol i godi mwy na £40 miliwn yn flynyddol i fynd i’r afael ag achosion craidd tlodi eithafol. 

 

Gofynion y swydd: 

Dyma swydd gyffrous fel aelod o dîm Cymorth Cristnogol Cymru sy’n cydweithio’n agos â swyddogaeth yr adran gyfathrebu ar lefel y DU. Mae Swyddog y Cyfryngau, Cyfathrebu ac Adnoddau Cymru yn helpu i godi mwy o ymwybyddiaeth o waith Cymorth Cristnogol a sicrhau cefnogaeth iddo drwy ddefnyddio cyfryngau amrywiol (cyfryngau newyddion, y cyfryngau cymdeithasol, gwefan etc) a thrwy gynhyrchu adnoddau a deunydd cyfathrebu â chefnogwyr sy’n effeithiol ac o ansawdd uchel. Mae rhan o'r gwaith yn cynnwys cydlynu, datblygu a chyhoeddi adnoddau ar gyfer cefnogwyr Cymorth Cristnogol sy'n ystyried gofynion y Gymraeg a'r cyd-destun Cymreig, gan gynnwys cywiro, golygu a phrawf-ddarllen testun Cymraeg. 

 

Amdanoch chi:  

Byddwch yn awyddus iawn i weithio ar y cyd ag eglwysi ac eraill er mwyn eu hysbrydoli i fynd ati i weithredu er mwyn goresgyn tlodi ym mhob cwr o’r byd. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol, eglwysig, y sector gwirfoddol a’r cyfryngau yng Nghymru a byddwch yn gyfforddus yn cyfathrebu'n greadigol ac yn briodol o ran iaith a naws gyda chynulleidfaoedd eglwysig gwahanol. Bydd gennych brofiad helaeth o waith yn y cyfryngau, cyfathrebu, newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus neu brofiad cyfatebol, a gallu amlwg i fanteisio ar wahanol gyfryngau i gynyddu ymwybyddiaeth, diddordeb a chyfranogiad. Bydd gennych brofiad hefyd o gywiro a golygu a phrawf-ddarllen testun Cymraeg. 

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol Gymraeg a Saesneg llafar ac ysgrifenedig da.  

Gofynnwn i geisiadau gael eu hysgrifennu yn Saesneg, oherwydd cyfansoddiad y panel sy’n llunio rhestr fer a’r panel cyfweld. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Proffil y swydd

Role Profile

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Swyddog Iaith Croesi’r Bont Gogledd Powys

Rheolwr Cynlluniau Dysgu Cymraeg