Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cefnogi Prosiect (Adfywio)

Swyddog Cefnogi Prosiect (Adfywio)

Trosolwg:

Gwasanaeth: Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

Adran: Adfywio

Oriau: Hyd at 37 awr y wythnos

Cyflog: Graddfa 4, £24,054 - £26,845 y flwyddyn 

Cytundeb: Dros Dro (Hyd at 31/12/2024)

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon. 

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Atodir isod y disgrifiad swydd/manyleb person fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Cyflog: £24,054 - £26,845 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 20/11/2023
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Dewi Lloyd
Ffôn: 01248 752483
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Cynorthwyo i ddatblygu a gweithredu prosiectau adfywio i gefnogi cymunedau bywiog 
a gwydn a chynyddu ffyniant ar Ynys Môn.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Disgrifiad

Job Description

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Treftadaeth Gymunedol

Prawfddarllenydd / Golygydd Cymraeg

Cynghorydd Materion Rheoleiddiol