Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Benthyciadau Cymunedol (Oriel Gelf Gyfoes i Gymru)

Swyddog Benthyciadau Cymunedol (Oriel Gelf Gyfoes i Gymru)

Trosolwg:

Fel Swyddog Benthyciadau Cymunedol Oriel Gelf Gyfoes i Gymru (OGGGiG), a leolir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, byddwch yn gyfarwydd ag orielau partner ledled Cymru. 

Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £32, 694 - £36, 929
Dyddiad Cau: 06/03/2024
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Gellir negodi trefniadau gwaith hyblyg a hybrid
Disgrifiad:

Cyfarwyddiaeth: Cyfathrebu, Ymgysylltu a Phartneriaethau
Band 4: £32, 694 - £36, 929
Hyd y Swydd: Swydd Tymor Penodol tan 31 Mawrth, 2025
Oriau: 37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: 2:00 o'r gloch 6 Mawrth 2024

Pwrpas cyffredinol y rôl:

Fel Swyddog Benthyciadau Cymunedol Oriel Gelf Gyfoes i Gymru (OGGGiG), a leolir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, byddwch yn gyfarwydd ag orielau partner ledled Cymru. Byddwch yn galluogi rhaglen o waith benthyca o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda sefydliadau partner, Amgueddfa Cymru, ac o fewn y rhwydwaith orielau rhanbarthol gwasgaredig ledled Cymru i hwyluso rhannu casgliadau celf yn eang a chefnogi datblygiad ffyrdd cydweithredol newydd o weithio. Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys cyfraniad tuag at greu cynnwys (erthyglau, copi gwefan, fideos) a fydd yn cefnogi'r gwaith benthyca.

Mae’r Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol i Gymru (OGGGiG) yn fenter sy’n rhoi mynediad i'r Casgliad Celf Cenedlaethol ym mhob cwr o Gymru, ar-lein ac yn y cnawd. Mae sefydlu OGGGiG yn un o ymrwymiadau allweddol Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru a'r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru. Mae'r ymrwymiad yn cael ei wireddu diolch i gydweithredu rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r casgliad cenedlaethol o gelf gyfoes yn Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb yng Nghymru. Bydd y model OGGGiG yn ehangu mynediad drwy rwydwaith o orielau ym mhob cwr o Gymru. Diolch i raglen fenthyg gynhwysfawr, bydd cyfle i bawb yng Nghymru i ddarganfod y casgliad yn lleol, yn ogystal â sicrhau mynediad digidol gwell i'r casgliad cenedlaethol i bobl ar draws Cymru, y DU a thu hwnt.

I'ch cynorthwyo gyda'ch cais darllenwch y Canllawiau ar gyfer ymgeiswyr.  Cwblhewch a dychwelwch y ffurflenni archwilio cefndir, monitro cydraddoldeb a'r ffurflen gais at swyddi@llgc.org.uk:

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Canllawiau ar gyfer ymgeiswyr

Ffurflen archwilio cefndir

Ffurflen Gais

Fideo:

Mwy

GWELD POPETH

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon, Lefel 2

Cynorthwyydd Derbynfa

Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia