Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Trosolwg:

Cyflog: £28,929- £35,308 (Pwyntiau sbinol 22 – 29) 
Lleoliad: Caerfyrddin, Caerdydd, Caernarfon, Aberystwyth 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Cyflog: £28,929 – £35,308 (Pwyntiau sbinol 22 – 29)
Dyddiad Cau: 12/06/2023
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Lisa O'Connor
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolion cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr. 
Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith datblygu’r sectorau addysg bellach a phrentisiaethau fel ran o waith cynllunio academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y colegau addysg bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws y sector.  
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau a phrofiad o reoli prosiectau amrywiol. 
Dyddiad Cau: 14:00 ar 12 Mehefin 2023 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manyleb Swydd AB a Ph

Ffurflen Gais Swyddog AB a Ph

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cyfathrebu a Cyswllt Cymunedol

Swyddog Cefnogi Partneriaeth Gofal Plant x2

Cyfreithiwr Anghydfodau Masnachol