Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Saeri Coed

Saeri Coed

Trosolwg:

Rydym angen Saeri Coed! Awydd ymuno gyda ni? 

Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Cyflog: £28,250 y flwyddyn, a taliadau ychwannegol am waith du allan i oriau (out of hours) ac ar alw (on call)
Dyddiad Cau: 14/07/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Catrin Jones
Ffôn: 01248 677221
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Telerau ac Amodau

·         £28,250 y flwyddyn

·         Taliadau ychwannegol am waith du allan i oriau (out of hours) ac ar alw (on call)

·         40 awr yr wythnos, 08:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener

·         25 diwrnod o wyliau y flwyddyn

·         Cytundeb Parhaol

·         Lleoli yng Ngogledd Cymru

·         Tal salwch galwedigaethol yn dilyn y 6 mis cyntaf

Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Mae’r gallu cyffredinol i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys dweud enwau lleoedd / enwau Cymraeg, rhoi a derbyn manylion, rhoi cyfarchiad dwyieithog yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma.

Danfondwch draw eich CVs at recriwtio@adra.co.uk, neu am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 14/07/2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Datblygu'r Gymraeg yn y Gweithle

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR - Cymru

Trysorydd