Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Prosiectau a Datblygu

Rheolwr Prosiectau a Datblygu

Trosolwg:

Mae BIPBC yn chwilio am weithiwr proffesiynol, sy'n rhugl yn y Gymraeg, i arwain ar brosiectau allweddol a datblygu gwasanaethau, a fydd yn symud gofynion y Gymraeg ymlaen o fewn y sefydliad.

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod y datblygiadau fydd yn cael eu rhoi ar waith yn adlewyrchu'r amcanion sydd yn Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau'r Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 'Mwy na geiriau'.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyflog: £44,398 i £50,807
Dyddiad Cau: 04/03/2024
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Eleri Hughes-Jones
Lleoliad: I’w drafod, yn cynnwys gweithio o adref
Disgrifiad:

Bydd deiliad y swydd yn cyflawni rôl reoli gyffredinol ar gyfer prosiectau cymhleth a sensitif iawn wrth gefnogi'r amrywiaeth eang o gyfrifoldebau, sy'n cynnwys gwneud cynnydd, datblygu ac ehangu gwasanaeth y Gymraeg ar draws y sefydliad; arwain ar brosiect a mentrau i sicrhau llwyddiant y targedau a sefydlwyd yng Nghynllun Pum mlynedd  'Mwy na geiriau' Llywodraeth Cymru gan wneud cynnydd â'r dyletswyddau a amlinellwyd yn y Safonau Iaith o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011; mabwysiadu dull cydweithredol o gydweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau statudol, trydydd sector ac annibynnol i gyflawni cyfrifoldebau allweddol BIPBC a hwyluso dull cyson o ddatblygu gwasanaeth y Gymraeg ar draws BIPBC. 

Mae'r swydd hon am gyfnod penodol/secondiad am 12 mis. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Adeiladau a Gweithdrefnau

Athro Teithiol Trochi - Cyfnod Penodol

Arbenigwr Dysgu Digidol (x 2 Swydd)